صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
بازارگردان: تامین سرمایه سپهر شرکت تامین سرمایه سپهر 315,457,331,017
متولی صندوق: موسسه حسابرسی متین خردمند تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,مرتضی استهری
حسابرس: حسابرسی بیات رایان
تعداد واحدهای باقی مانده: 66,186,076 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال):
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1392/10/02‏ قابل معامله در سهام قیمت آماری هر واحد (ریال):
تاریخ محاسبه NAV: زمان انتشار قیمت ابطال هر واحد (ریال):
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود