صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
بازارگردان: شرکت تامین سرمایه سپهر 315,422,080,368
متولی صندوق: موسسه حسابرسی متین خردمند تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,مرتضی استهری 33,713,924
حسابرس: حسابرسی بیات رایان
تعداد واحدهای باقی مانده: 66,286,076 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 9,483
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1392/10/02‏ قابل معامله مختلط قیمت آماری هر واحد (ریال): 9,356
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/07/08‏ زمان انتشار قیمت ابطال هر واحد (ریال): 9,356
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود